Biroul executiv

Președenție

Anamaria Daiana MatieÈ™

Președinte

maties@eureflect.org

Johann Heinz

Vicepreședinte

heinz@eureflect.org

Membrii supleanți

Laura Frențescu

Membru Supleant

laura.frentescu@eureflect.org

Daniela Lumpp

Secretară

sekretariat@eureflect.org

Manuela Nica

Casieră

nica@eureflect.org